INKOMENSBEHEER

DE INKOMSTEN EN UITGAVEN WEER IN BALANS

BUDGETBEHEER

Inkomensbeheer, ook wel budgetbeheer genoemd, is de vrijwillige variant van beschermingsbewind. In plaats van dat de bewindvoerder wordt aangewezen door de rechtbank, wordt samen met de cliënt een overeenkomst opgemaakt waarin geregeld wordt welke zaken door de bewindvoerder worden geregeld. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de duur van het inkomensbeheer.

Bij het inkomensbeheer wordt een budgetplan gemaakt dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd. In het budgetplan worden afspraken vastgelegd over de besteding van het inkomen. Uitgangspunt hierbij is dat niet iedereen dezelfde behoeften aan ondersteuning nodig heeft. Om aan deze behoeften te voldoen heeft MEANDER SUPPORT een drietal verschillende inkomensbeheer pakketten ontwikkeld.

Deze pakketten variëren van alleen het ontvangen van het inkomen en het betalen van de vaste lasten, tot aan een compleet pakket waarbij dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd als bij het beschermingsbewind. (Zie voor uitgebreide informatie over de samenstelling van deze pakketten het tabblad “Pakketten Inkomensbeheer”).

Download het aanvraagformulier inkomensbeheer.

SNEL DESKUNDIGE HULP

Doordat bij het inkomensbeheer geen tussenkomst nodig is van de kantonrechter, is het mogelijk u op korte termijn te gaan helpen. Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt. Daarnaast wordt tijdens het intakegesprek de overeenkomst doorgenomen en ondertekend.

Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde inkomensbeheer.

De kosten van het inkomensbeheer zijn afhankelijk van het pakket dat u kiest en moet u zelf betalen. Het is over het algemeen niet mogelijk om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het inkomensbeheer.

Aangesloten bij de brancheorganisatie voor bewindvoerders
nbbi

CONTACT MET MEANDER SUPPORT

Wij zijn telefonisch bereikbaar:
Op werkdagen tussen 9:00 uur – 11:30 uur

Met uitzondering van dinsdag.