Levensexecuteur

UW VERTROUWENSPERSOON

WAT IS EEN LEVENSEXECUTEUR?

Een levensexecuteur is een vertrouwenspersoon die namens u mag optreden voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt handelen, bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte. U wijst iemand aan die u volledig vertrouwt.
De vertrouwenspersoon (levensexecuteur) kan één persoon zijn die alles regelt, of u splitst de taken naar iemand voor financiële zaken en een ander voor medisch/persoonlijke. Houd er rekening mee dat zowel banken als artsen maar één contactpersoon willen. Ook kunt u een toezichthouder aanstellen die het werk van de levensexecuteur controleert.

De levensexecuteur wordt benoemd in het levenstestament, dat net als een gewoon testament, wordt opgemaakt door een notaris. Een levenstestament kunt u op ieder moment in uw leven laten opmaken. Als u wilsonbekwaam bent geworden is het goed om een levenstestament te hebben. U geeft in het testament aan wat uw belangen en wensen zijn. De levensexecuteur voert dit uit. Vaak gaat het om financiën en medische zorg. De notaris helpt u om de wensen die u belangrijk vindt, op de juiste manier vast te leggen in uw levenstestament.

Met een levenstestament bent u dus in staat om in een ingrijpende situatie toch zelf de regie in handen te houden. U heeft dan alles goed geregeld, voor het moment dat u het zelf (tijdelijk) niet meer kunt. Doordat u zelf een vertrouwenspersoon (levensexecuteur) benoemt in uw levenstestament, krijgt u op het moment dat u wilsonbekwaam wordt, geen onbekende curator, mentor of bewindvoerder toegewezen die niet op de hoogte is van uw wensen.

MEANDER Support richt zich zoveel mogelijk op de menselijke kant, maar verliest ook het zakelijke aspect niet uit het oog. Door onze werkwijze garanderen we u de beste zorg en zijn uw financiële en medische zaken in goede handen.

BEOOGD EINDRESULTAAT

Indien u MEANDER Support aanwijst als levensexecuteur of toezichthouder hebben wij regelmatig contact met u. Samen met u bekijken we dan of het levenstestament nog blijft voldoen aan uw wensen.

OP WELKE DAGEN EN TIJDEN?

Wij zijn per email bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Meestal heeft u binnen 24 uur een reactie. Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur (m.u.v. dinsdag).

KOSTEN

Onze tarieven zijn conform het uurtarief voor bewindvoering, zoals de minister ze jaarlijks vaststelt. Ook een professionele toezichthouder zal tegen een uurtarief werken. De beloning wordt vastgelegd in het levenstestament.

Wilt u meer weten over het levenstestament of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

Wij komen graag bij u thuis.
Indien u bij ons op kantoor langs wilt komen, is dit uiteraard ook mogelijk.

DUUR

Er is geen minimale duur of maximale duur in onze dienstverlening aan u. Uiteraard stopt de samenwerking door uw overlijden.

Aangesloten bij de brancheorganisatie voor bewindvoerders
nbbi

Neem contact met ons op

Wij zijn telefonisch bereikbaar:
Op werkdagen tussen 9:00 uur – 11:30 uur

Met uitzondering van dinsdag.