ONDERSTEUNING & COACHING

INDIVIDUELE BEGELEIDING

FINANCIËLE STABILITEIT

Financieel gezond gedrag is gedrag dat voorkomt dat er achterstanden in betalingen ontstaan, nu en in de toekomst. Om dit gedrag te vertonen is het noodzakelijk dat de uitgaven in lijn zijn met de inkomsten en dat er goed financieel beheer wordt gepleegd. Dit laatste houdt onder meer in dat mensen vooruitplannen op de middellange en lange termijn, zich bewust zijn van de financiële risico’s die ze lopen en daar maatregelen voor treffen (buffer aanleggen, vaste lasten beperken etc.). Gezond financieel gedrag vraagt wilskracht en uithoudingsvermogen.

ONZE VISIE

Een nieuw perspectief in financiën met hulp van een professional, geeft mentale en psychische rust en heeft een positieve invloed op het leven waardoor de mogelijkheden voor (betaalde-of onbetaalde) arbeid wordt vergroot. Daarnaast wordt chronische stress voorkomen.

Het uiteindelijke doel van de module ondersteuning- en coaching financiële zaken is:

 • Het voeren van de eigen (financiële administratie);
 • Het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie, waaronder het inkomsten- en uitgavenpatroon;
 • Constateren of er sprake is van laaggeletterdheid. Indien hiervan sprake is dient cliënt taallessen te volgen;
 • Realiseren en behouden van een geordende, gezonde (financiële) administratie;
 • Motiveren naar betaalde of onbetaalde arbeid;
 • Verwerken van de post en deze bespreken met de begeleider/coach;
 • Beheer van financiën, waaronder het tijdig betalen van rekeningen, aanvragen en controleren van toeslagen en evt. kwijtscheldingen;
 • In balans brengen en behouden van inkomsten en uitgaven;
 • Met behulp van een budgetplan de financiën beheren;
 • De weg leren naar de verschillende instanties op het gebied van onder andere werk, inkomen en ondersteuning;
 • Rondkomen van het beschikbare inkomen;
 • Afsluiten van de nodige verzekeringen;
 • Preventief voorkomen van een schuldsituatie;
 • Verantwoord besteden van het huishoud-/leefgeld.

TUNNELVISIE

Een deel van de mentale bandbreedte van mensen met gebrek aan geld, wordt dus constant in beslag genomen door wat ze niet hebben: geld. Hierdoor is er minder of geen bandbreedte meer over voor andere dingen die ze normaal gesproken ook belangrijk zouden vinden, zoals gezond eten of de kinderen goed opvoeden. Maar er is ook weinig bandbreedte over voor structurele oplossingen; je denkt immers vooral aan de eerstvolgende rekening die betaald moet worden, die andere komt later wel. Er wordt dan ook wel gesproken van een tunnel.

Mensen krijgen een tunnelvisie. Alle slimme, goedbedoelde oplossingen liggen buiten deze tunnel; ze worden niet gezien of de meerwaarde ervan is op dat moment laag. Een cursus omgaan met geld zal op de lange termijn ongetwijfeld resultaat opleveren, maar die betaalt de energierekening die morgen betaald moet zijn, niet.

KOSTEN

We informeren u graag over onze tarieven en mogelijkheden, neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Aangesloten bij de brancheorganisatie voor bewindvoerders
nbbi

CONTACT MET MEANDER SUPPORT

Wij zijn telefonisch bereikbaar:
Op werkdagen tussen 9:00 uur – 11:30 uur

Met uitzondering van dinsdag.