OVERLIJDENSZAKEN

WIE REGELT UW ZAKEN NA OVERLIJDEN?

ONAFHANKELIJKE ADVISEUR

Niet iedereen heeft in zijn directe omgeving iemand die deze taak kan uitvoeren. Regelmatig maken wij mee dat er niemand is om de zaken na het overlijden te behartigen. Dit kan onder andere voorkomen worden door uw zaken tijdig en goed vast te leggen.

Het is ook belangrijk om uw zaken vast te leggen nu u dit zelf nog kan beslissen, zoals uw financiële zaken, uw uitvaartwensen en de afwikkeling van uw erfenis. Het is dan fijn om te weten dat er een organisatie is die expliciet voor uw belangen opkomt!

Daarom worden wij als onafhankelijk adviseur steeds vaker ingeschakeld om in een vroegtijdig stadium de uitvaartwensen te bespreken. Ook zijn wij regelmatig als adviseur of executeur betrokken bij de uitvaartbegeleiding en het regelen van andere zaken die verband houden met het overlijden.

WAT IS DE ROL VAN EEN EXECUTEUR?

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Een nalatenschap (of erfenis) bestaat uit alles wat iemand achterlaat na overlijden. Denk daarbij aan sieraden, inboedel, geld, een huis en eventuele schulden. Een executeur wordt benoemd in een testament. Dit is de enige manier waarop een executeur kan worden benoemd.

Als executeur combineren we het persoonlijke met het zakelijke. Het betreft telkens weer maatwerk dat met respect voor de overledene, de erfgenamen en verdere nabestaanden uitgevoerd moet worden. Waar mogelijk hebben we de erflater al bij leven regelmatig gesproken om zijn of haar wensen te kennen. We denken mee zodat de laatste fase van het leven en de periode na overlijden zo soepel mogelijk verlopen.

Zeker daar waar soms geen familie meer aanwezig of dichtbij is, komt het belang van een professionele respectvolle afwikkeling van de nalatenschap naar voren. Iedereen moet voor 100% op de executeur kunnen vertrouwen. Kennis en integriteit zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de wensen van de overledene uitgevoerd worden met respect voor betrokken nabestaanden en met inachtneming van toepasselijke regelgeving.

Aangesloten bij de brancheorganisatie voor bewindvoerders
nbbi

CONTACT MET MEANDER SUPPORT

Wij zijn telefonisch bereikbaar:
Op werkdagen tussen 9:00 uur – 11:30 uur

Met uitzondering van dinsdag.