COMPLEET EN INZICHTELIJK

Een PGB (Persoonsgebonden Budget) is een financieringsvorm waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Het CIZ, Bureau Jeugdzorg of uw gemeente beoordeelt of u zorg nodig heeft en in aanmerking komt voor een PGB. Aan een PGB budget zijn zowel rechten als plichten verbonden. De gehele administratie van het PGB-geld moet compleet en inzichtelijk zijn. MEANDER SUPPORT heeft de ervaring en deskundigheid die nodig is om dit voor u te doen. Wellicht kunnen we u hiermee ontlasten.

TAKEN VAN DE PGB BEHEERDER

  • Ontvangen van alle PGB-correspondentie;
  • Afspraken met de zorgverlener vastleggen in een zorgovereenkomst;
  • Beoordelen of de afspraken met de zorgverlener passen bij de indicatie en het PGB;
  • Verantwoording afleggen aan het zorgkantoor over de besteding van het PGB-geld;
  • Verzorgen van de opgave aan de Belastingdienst;
  • Opstellen budgetoverzichten.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze van zorgverleners en de wijze van behandeling. Ook moet u zelf tijdig indicaties aanvragen.

KOSTEN

Voor het beheren van de administratie van uw PGB worden jaarlijks kosten in rekening gebracht. Dit is een bedrag van € 603,79.

Dit tarief is gebaseerd op de regels van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI). Deze regels zijn vastgesteld door de overheid. Wanneer u tot 110% van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor PGB-beheer middels 'bijzondere bijstand'.

MEANDER SUPPORT vraagt deze bijstand voor u aan.

PBI logo

Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

CONTACT MET MEANDER SUPPORT

Wij zijn telefonisch bereikbaar:
Op werkdagen tussen 9:00 uur – 11:30 uur

Met uitzondering van dinsdag.